Zgodovina

30 let izkušenj, sprememb, novosti in vedno novih izzivov!

Mejniki

 • 1992 - ustanovitev podjetja

 • 1993 - zgraditev prvih poslovnih prostorov

 • 1995 - oblikovanje lastne distribucije in širitev na celotno Slovenijo

 • 1999 - odprtje novega skladiščnega objekta

 • 2003 - odprtje novega poslovno – skladiščnega objekta

 • 2004 – razširitev poslovanja na kontejnerske dostave

 • 2007 - odprtje dodatnih poslovno - skladiščnih prostorov

 • 2012- izgradnja sončne elektrarne

 • 2017- odprtje novega regalnega skladišča

 • 2018 – prehod na avtomatizirano, lokacijsko določeno skladiščenje

 • 2019 – začetek lastne proizvodnje lesenih masivnih miz v tovarni v Srbiji

 • 2020 – uvedba dropshipping odprem s kurirskimi službami

 • 2024 – nova, posodobljena spletna stran s še več prijaznimi vsebinami za naše B2B partnerje

Podjetje Fortrade d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 1992 kot majhno družinsko podjetje. Svoje delovanje je začelo kot »garažno« podjetje, z uvozom pohištva in prodajo lokalnim trgovinam, vendar je že v enem letu prešlo v nove poslovne prostore. Število poslovnih partnerjev, tako v nabavi kot prodaji se je hitro širilo in prešlo meje slovenskega trga.

Poleg večanja voznega parka in števila zaposlenih se je vedno pogosteje porajala ideja o novem, večjem skladišču, s katerim bi bilo lažje slediti potrebam kupcev na trgu. Oktobra leta 1999 je tako že sledila otvoritev novega skladiščnega objekta, s katerim so se skladiščni prostori povečali za 2400 m2.

Podjetje Fortrade je še naprej širilo svoj program in pridobivalo nove dobavitelje, tako da je svojim kupcem nudilo raznoliko in pestro ponudbo pohištva. V naslednjih letih se je pokazalo, da obstoječe skladiščne kapacitete ne zagotavljajo optimalnega poslovanja. Tako je avgusta 2003, ob 10-letnici delovanja, že sledila otvoritev novih 2500 m2 velikih poslovnih prostorov. V novem poslovno-skladiščnem objektu je bil urejen tudi 700 m2 velik salon pohištva za predstavitev programa poslovnim partnerjem, hkrati pa smo v ta objekt preselili tudi upravne prostore.

Leta 2007, ob 15-letnici poslovanja, je podjetje odprlo dodatne poslovno-skladiščne prostore. Skupno se v skladiščne namene uporablja 8000 m2 površine, poslovnim partnerjem pa je namenjen 1000 m2 velik razstavni prostor, kjer so predstavljene novosti prodajnega programa.

Podjetje Fortrade je tudi ekološko osveščeno, saj z izgradnjo 300 kV močne sončne elektrarne v letu 2012 prihrani 175 ton izpusta CO2 letno v ozračje.

Izgradnja regalnega skladišča 2017 nam je omogočila hitrejše in lažje skladiščenje ter manipulacijo blaga, sodobno vodeno skladiščenje pa hitrost, pregled in stabilnost zalog, kar je v današnji nestabilnih časih še posebej pomembno. 

Podjetje je prvih deset let prodajalo pohištvo izključno samo v Sloveniji, danes pa je situacija spremenjena. Kar 90% pohištva se proda na tuje trge. Največji porast prodaje pohištva sledimo prav v Nemčiji, kjer sodelujemo s številnim poslovnimi partnerji, tako klasičnimi trgovinami, trgovskimi verigami kot tudi spletnimi platformami.

Zadnja leta veliko pozornosti namenjamo ne samo asortimentu, ki ga ponujamo, temveč tudi storitvam, ki našim partnerjem omogočajo hitre dostave in odzivnost, od sodobno opremljenega skladišča, B2B naročanja preko spletne strani, stalnega vpogleda v zaloge do fleksibilnosti pri dostavah.

V letu 2022 podjetje praznuje 30 let. Stabilno in polno idej in načrtov gremo naprej v zrela leta, pripravljeni na izzive sodobnega časa. Veselimo se vašega sodelovanja z nami!