> O podjetju> Zgodovina

Zgodovina

Mejniki

  • 1992 - ustanovitev podjetja
  • 1993 - zgraditev poslovnih prostorov
  • 1995 - oblikovanje lastne distribucije in širitev na celotno Slovenijo
  • 1999 - odprtje novega skladišenega objekta
  • 2003 - odprtje novega poslovno - skladišenega objekta
  • 2007 - odprtje dodatnih poslovno - skladiščnh prostorov
  • 2012- izgradnja sončne elektrarne
  • 2017- odprtje novega regalnega skladišča

Podjetje Fortrade d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 1992 in je zelo hitro večalo število poslovnih partnerjev (tako dobaviteljev kot kupcev) in tako širilo svojo prisotnost na celotni slovenski pohištveni trg, kar je bil primarni cilj podjetja ob ustanovitvi. S tem so se pokazale potrebe po novih kapacitetah. Poleg večanja voznega parka in zaposlenih v letih 1997 in 1998 se je vedno pogosteje porajala ideja o novem, večjem skladišču, s katerim bi bilo lažje slediti potrebam kupcev na trgu. Oktobra leta 1999 je tako že sledila otvoritev novega skladiščnega objekta, s katerim so se skladiščni prostori povečali za 2400 m2.

Podjetje Fortrade je še naprej širilo svoj program in pridobivalo nove dobavitelje, tako da je svojim kupcem nudilo raznoliko in pestro ponudbo pohištva. V naslednjih letih pa se je pokazalo, da obstoječe skladiščne kapacitete ne zagotavljajo optimalnega poslovanja. Tako je avgusta 2003, ob 10-letnici delovanja, že sledila otvoritev novih 2500 m2 velikih poslovnih prostorov. V novem poslovno-skladiščnem objektu je bil urejen tudi 700 m2 velik salon pohištva za predstavitev programa poslovnim partnerjem, hkrati pa smo v ta objekt preselili tudi upravne prostore.

Fortrade

Leta 2007, ob 15-letnici poslovanja, je podjetje odprlo dodatne poslovno-skladiščne prostore. Skupno se v skladiščne namene uporablja 8000 m2 površine, poslovnim partnerjem pa je namenjen 1000 m2 velik razstavni prostor, kjer so predstavljene novosti prodajnega programa.

Podjetje Fortrade je tudi ekološko osveščeno, saj z izgradnjo 300 kV močne sončne elektrarne v letu 2012 prihranja 175 ton izpusta CO2 letno v ozračje.

Izgradnja regalnega skladišča 2017 nam je omogočila hitrejše in lažje skladiščenje ter manipulacijo blaga, sodobno vodeno skladiščenje pa hitrost, pregled in stabilnost zalog, kar je v današnji nestabilnih časih še posebej pomembno. 

Podjetje je prvih deset let prodajalo pohištvo izključno samo v Sloveniji, danes pa je situacija spremenjena. Kar 90% pohištva se proda na tuje trge. Največji porast prodaje pohištva sledimo prav v Nemčiji, kjer sodelujemo s številnim poslovnimi partnerji, tako klasičnimi trgovinami, trgovskimi verigami kot tudi spletnimi platformami. 

Zadnja leta veliko pozornosti namenjamo ne samo asortimentu, ki ga ponujamo, temveč tudi storitvam, ki našim partnerjem omogočajo hitre dostave in odzivnost, od sodobno opremljenega skladišča, B2B naročanja preko spletne strani, stalnega vpogleda v zaloge do fleksibilnosti pri dostavah. 

V letu 2022 podjetje praznuje 30 let. Stabilno in polno idej in načrtov gremo naprej v zrela leta, pripravljeni na izzive sodobnega časa. Veselimo se vašega sodelovanja z nami!


Naložba v vašo prihodnost